Facebook

Cześć!

Nazywamy się Pola Kryża i Dariusz Woźniczka. Jesteśmy autorami przewodników, kursów, festiwali i treści cyfrowych, do których dostęp sprzedajemy za pośrednictwem naszego sklepu pod adresem https://festiwal.climb2change.pl/

Cieszymy się, że jesteś!

Poniżej znajdziesz regulamin sklepu internetowego climb2change i Platformy Festiwalowej, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, formach dostawy i płatnościach dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy czy postępowaniu reklamacyjnym.

Regulamin jest bardzo długi, dlatego łap skrót tego, co najważniejsze.

Sklep należy do Climb2change Sp. Z o.o. z siedzibą w Tłuczań, ul. Zagrodniki 104, 34-114 Brzeźnica, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez sąd rejonowy w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, pod numerem KRS: 0000847267, NIP 5512644921, kapitał zakładowy 5000 zł.

W każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail: events.climb2change@gmail.com

 • Aby robić zakupy w sklepie, nie musisz zakładać konta.
 • Aby mieć dostęp do Platformy Szkoleniowej, konto jest wymagane.
 • Czas trwania dostępu do szkoleń online jest różny. Znajdziesz go w opisie wybranego szkolenia.
 • Produktów cyfrowych nie możesz zwrócić.
 • W przypadku produktów fizycznych możesz odstąpić od umowy.
 • Płatności są realizowane prze zewnętrzny serwis przelewy.24 i to jest jedyna forma płatności, jaką przyjmujemy.
 • Dostawa produktów fizycznych możliwa jest tylko na ternie polski, paczkomatem In Post lub kurierem DPD.
 • Mamy kilka produktów, które znajdziesz w naszej ofercie, ale zakupisz je na stronie dostawcy. Jest to nasz przewodnik w formie e-booka oraz Kursy Wspinaczki naszej Akademii Wspinania.
 • Nikomu nie przekazujemy Twoich danych. Służą wyłącznie celom realizacji zamówień.
 • #nie musisz się zapisywać do #climblettera składając zamówienie – nie zostaniesz do niego automatycznie dodany.

Pozdrawiamy i życzymy udanych zakupów!

#CliimbYourDreams

Pola i Darek

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CLIMB2CHANGE

1 DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna.
 2. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Uczestnik Wydarzenia – osoba, która bierze udział w zajęciach, użytkownik Serwisu, który dokonał za pośrednictwem Serwisu rejestracji na Wydarzenie.
 4. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://festiwal.climb2change.pl/regulamin
 5. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://festiwal.climb2change.pl/
 6. Szkolenie online – usługi oraz materiały wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej dostępne w ramach Sklepu, Platformy Szkoleniowej i Platformy Festiwalowej, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności nagrania audio i video, e-booki, dokumenty elektroniczne, materiały udostępnione na podstronach Sklepu, szkolenia, konsultacje, a także usługi indywidualne. Produkty są sprzedawane odpłatnie, chyba, że wyraźnie zastrzeżono inaczej.
 7. Internetowy Festiwal Górski – usługi oraz materiały wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej dostępne w ramach Sklepu i Platformy Festiwalowej, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności nagrania audio i video, e-booki, dokumenty elektroniczne, materiały udostępnione na podstronach Sklepu, szkolenia, konsultacje, a także usługi indywidualne. Produkty są sprzedawane odpłatnie, chyba, że wyraźnie zastrzeżono inaczej.
 8. Platforma Festiwalowa – platforma internetowa działająca pod adresem https://festiwal.climb2change.pl/  zwana dalej Platformą.
 9. Wydarzenie – konferencja, szkolenie, kurs, warsztat, zgrupowanie, wykład, happening, wystawa lub jakiekolwiek inne spotkanie, niezależnie od tego, czy ma charakter otwarty czy zamknięty, odpłatny, czy nieodpłatny, organizowane przez Sprzedającego.
 10. Produkt lub Produkt elektroniczny – towary i materiały zakupione lub dostępne w Sklepie, w tym także usługi oraz materiały wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej dostępne w ramach Sklepu, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności, w szczególności nagrania audio i video, e-booki, dokumenty elektroniczne, materiały udostępnione na podstronach Sklepu, szkolenia, konsultacje, usługi indywidualne, a także produkty fizyczne. Produkty są sprzedawane odpłatnie, chyba, że wyraźnie zastrzeżono inaczej.
 11. Zamówienie – czynność, oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 12. Formularz zamówienia – formularz Sklepu, za pomocą, którego, Klient może złożyć Zamówienie i zrealizować Umowę Sprzedaży.
 13. Climbletter – nazwa własna newslettera, czyli e-maila z informacjami o tym, co nowego dzieje się w climb2change, w tym informacji marketingowych.
 14. Konto  – indywidualny profil, który zostanie dla Ciebie utworzony przy Twoim pierwszym logowaniu w Platformie. Przez Konto jesteś w stanie korzystać z udostępnionych Ci funkcjonalności i zasobów Platformy.
 15. Umowa zawarta na odległość– umowa zawarta z Klientem w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 16. Operator płatności – mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany pod numerem KRS 0000025237 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer NIP: 526-021-50-88, wysokość
  kapitału zakładowego 169.401.468 złotych na dzień 01.01.2020r.
 17. Sprzedawca – Climb2change Sp. Z o.o. z siedzibą w Tłuczań, ul. Zagrodniki 104, 34-114 Brzeźnica, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez sąd rejonowy w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, pod numerem KRS: 0000847267, NIP 5512644921, kapitał zakładowy 5000 zł.

 DANE KONTAKTOWE

 1. Sklep internetowy jest dostępny w domenie https://festiwal.climb2change.pl/ i na odpowiednich podstronach po dokonaniu rejestracji oraz jest prowadzony przez Sprzedawcę.
 2. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu poczty elektronicznej events.climb2change@gmail.com i formularza kontaktowego dostępnego w ramach Sklepu, (jeśli istnieje).
 3. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, zasady składania Zamówień, zawierania Umów Sprzedaży Produktów oraz dokonywania reklamacji w ramach Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.

3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia umowy sprzedaży produktów fizycznych dostępnych w Sklepie, umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci szkoleń on-line oraz innych produktów elektronicznych opisanych na stronach Sklepu jak również możliwość odpłatnego uzyskania dostępu do zawartości prelekcji, szkoleń tj. treści cyfrowych dostępnych w ramach Platformy Festiwalowej, takich jak e-booki, webinary, nagrania video i audio, karty pracy, transkrypcje, materiały wizualne, pliki do druku, dostępnych pojedynczo lub w pakietach.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 3. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
 • Komputer lub inne urządzenie Kupującego,
 • Dostęp do Internetu,
 • Standardowy system operacyjny np. Windows, maco lub Linux,
 • Odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca pliki typu cookies, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub inna kompatybilna, obsługująca pliki cookies,
 • Aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail,
 • Aktualne narzędzie/program obsługujący pliki elektroniczne w formacie pdf., doc., docx, xsl, mobi, pub., mp3, mp4, itp. – w przypadku zamówienia produktów elektronicznych w formacie elektronicznym opisanym w ofercie.
 1. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
 3. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto.
 4. Wszystkie materiały znajdujące się w serwisie są chronione prawem autorskim. Materiały te można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Administrator nie zezwala na jakiejkolwiek rozpowszechnianie tak skopiowanych materiałów na wszystkich polach eksploatacji zgodnie z ustawą o prawie autorskim.

4 USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Za pośrednictwem Sklepu. Platformy Szkoleniowej i Platformy Festiwalowej, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy i/ lub w celu uzyskania dostępu do zawartości Platformy Festiwalowej.
 3. Złożenie zamówienia w Sklepie możliwe jest, w zależności od produktu, bez konieczności posiadania konta w Sklepie lub z koniecznością jego założenia.
 4. Złożenie zamówienia na Platformie skutkuje założeniem konta użytkownika zapewniającego dostęp do zawartości Platformy.
 5. W przypadku założenia konta w Sklepie lub na Platformie, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta użytkownika w Platformie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia korzystania z Platformy. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
 6. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego. Kupujący może w każdej chwili usunąć konto, przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy. Usunięcie konta nie spowoduje usunięcia danych o złożonych zamówieniach z wykorzystaniem konta.
 7. Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do climblettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy. Zapis do climblettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do climblettera lub poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania climblettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach climblettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy.
 8. Samo przeglądanie strony głównej Platformy jest nieodpłatne. Natomiast uzyskanie dostępu do zawartości wybranej Platformy jest odpłatne.
 9. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży oraz umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu.
 10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 11. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 12. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail events.climb2change@gmail.com W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

5 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. Kupujący może złożyć zamówienie w Sklepie, jako zarejestrowany klient albo gość.
 2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto z poziomu Sklepu.
 3. Złożenie zamówienia w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego treści cyfrowych lub produktów fizycznych. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.
 4. Zakup dostępu lub przedłużenie dostępu do zawartości Platformy Festiwalowej odbywa się poprzez wybór pakietu umożliwiającego uzyskanie takiego dostępu. Po wyborze pakietu, Kupujący zostanie przeniesiony do formularza zamówienia funkcjonującego w obrębie sklepu internetowego Sprzedawcy dostępnego pod adresem https://festiwal.climb2change.pl/ W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja regulaminu sklepu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.
 5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Zamawiam i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Produktów, jak również, co do formy płatności.
 6. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych i/ lub umowy sprzedaży.
 7. Umowa o dostarczenie treści cyfrowych i/ lub umowy sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem. Umowę Sprzedaży traktuje się, jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu
 8. Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Zamawiam i płacę”, ma świadomość, iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Sprzedawcy zapłaty.
 9. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Kupujący zostanie przekierowany do bramki płatności, zgodnie z wybraną metodą płatności. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia. Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie przesłane Kupującemu na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 10. W zależności od przedmiotu zamówienia, między Kupującym a Sprzedającym może zostać zawarta umowa określonego rodzaju:
 • W przypadku produktów fizycznych – umowa sprzedaży,
 • W przypadku kursów on-line i innych produktów elektronicznych – umowa o dostarczenie treści cyfrowych.
 1. Jeżeli przedmiotem zamówienia są jednocześnie produkty różnego rodzaju, złożenie zamówienia prowadzi do zawarcia kilku umów określonego rodzaju odpowiadających przedmiotowi zamówienia.
 2. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy, co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 3. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 7 powyżej.

6 DOSTAWA I PŁATNOŚĆ

 1. Jedyną dostępną opcją płatności w Sklepie jest płatność elektroniczna.
 2. Płatności elektroniczne są obsługiwane przez operatora  – mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany pod numerem KRS 0000025237 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer NIP: 526-021-50-88, wysokość kapitału zakładowego 169.401.468 złotych na dzień 01.01.2020r.
 3. W przypadku płatności kartami kredytowymi, dostępne są następujące rodzaje kart: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
 4. Jeżeli Kupujący poprosił o wystawienie faktury, zostanie ona doręczona Kupującemu drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

7 PRODUKTY FIZYCZNE

 1. Realizacja zamówienia obejmującego produkty fizyczne następuje poprzez wysyłkę zakupionych produktów na adres podany przez Kupującego.
 2. Czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 72 h, chyba, że co innego wynika z opisu produktu w Sklepie lub Sprzedający poda inny termin dostawy.
 3. Zamówienie uważa się za zrealizowane w chwili nadania przesyłki do Kupującego.
 4. Przesyłka powinna zostać dostarczona do Kupującego w terminie wynikającym z wybranego sposobu dostawy.
 5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za działanie firmy kurierskiej i opóźnienie a w dostawach.

8 SZKOLENIA ON-LINE i FESTIWAL

 1. Realizacja zamówienia obejmującego szkolenie on-line lub Festiwal następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję uzyskania dostępu do zawartości kursu.
 2. Dostęp do szkolenia on-line lub Festiwalu odbywa się za pośrednictwem dedykowanej Platformy Szkoleniowej. Złożenie zamówienia skutkuje założeniem dla Kupującego Konta użytkownika w ramach Platformy Festiwalowej, umożliwiającego mu uzyskanie dostępu do szkolenia.
 3. Ceny szkoleń i prelekcji prezentowane są Kupującemu na stronach Sklepu, Platformy Festiwalowej oraz w trakcie składania zamówienia.
 4. Z chwilą pierwszego zalogowania się do konta użytkownika w ramach Platformy Festiwalowej, treści cyfrowe stanowiące zawartość szkolenia uważa się za dostarczone w całości Kupującemu.
 5. W przypadku Festiwalu, dostęp do treści wchodzących w skład szkoleń jest ograniczony czasowo. Informacje na ten temat znajdują się w opisie Festiwalu. Po upływie wskazanego okresu czasu, Kupujący utraci dostęp do szkolenia.
 6. Jeżeli dostęp do szkolenia on-line będzie przyznawany na czas nieoznaczony, Sprzedawca może podjąć decyzję o wyłączeniu dostępu do szkolenia, o czym uprzedzi Kupującego przynajmniej z miesięcznym wyprzedzeniem. W takiej sytuacji Kupujący będzie mógł pobrać wszystkie materiały wchodzące w skład szkolenia na dysk lub do pamięci swojego urządzenia.
 7. Kupujący zobowiązany jest korzystać z Platformy Festiwalowej w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
 • Korzystać z Platformy w sposób niezakłócający korzystanie z platformy przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,
 • Nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta w Platformie jakimkolwiek osobom trzecim,
 • Nie rozpowszechniać szkoleń ani jego poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 1. W razie korzystania z Platformy Festiwalowej w sposób sprzeczny z ust. 4 powyżej, Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania Kupującemu dostępu do Platformy.
 2. Poszczególne szkolenia on-line dostępne w Sklepie mogą być prezentowane również w ramach oddzielnych stron internetowych, innych niż Sklep. Zakup dostępu do Szkolenia następuje jednak zawsze za pośrednictwem mechanizmu Sklepu.

9 PRODUKTY ELEKTRONICZNE (CYFROWE)

 1. Realizacja zamówienia obejmującego produkt elektroniczny taki jak e-book, audiobook, webinar, materiał video itp. następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego.
 2. Z chwilą wysyłki wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Kupującemu.

10 DOSTĘP DO PLATFORMY SZKOLENIOWEJ

 1. Dostęp do zawartości Platformy Szkoleniowej możliwy jest w ramach wybranego szkolenia lub zestawu szkoleń.
 2. Dostęp do wybranych materiałów jest na czas określony. Sprzedający wyraźnie zaznacza terminy w opisie szkoleń.
 3. Ceny szkoleń prezentowane są Kupującemu na stronach Sklepu, Platformy Szkoleniowej oraz w trakcie składania zamówienia.
 4. Dostęp do zawartości Platformy Szkolenia zostanie przyznany Kupującemu niezwłocznie po wniesieniu na rzecz Sprzedawcy opłaty odpowiadającej cenie wybranego przez Kupującego pakietu. Od tego dnia będzie liczony okres dostępu przypisany do zakupionego pakietu. Po upływie okresu odpowiadającemu zakupionemu pakietowi, Kupujący utraci możliwość dostępu do zawartości Platformy Szkoleniowej. Kupujący ma jednak możliwości przedłużenia dostępu o kolejny okres.
 5. Niezwłocznie po wniesieniu na rzecz Sprzedawcy opłaty odpowiadającej cenie wybranego przez Kupującego pakietu, dla Kupującego zostanie założone konto użytkownika pozwalające na uzyskanie dostępu do zawartości Platformy Szkoleniowej. Dane dostępowe zostaną wysłane na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia. Jeżeli Kupujący przedłuża dostęp do zawartości Platformy Szkoleniowej, dla Kupującego nie zostanie założone nowe konto użytkownika, lecz Kupujący będzie nadal korzystał z dotychczas posiadanego w ramach Platformy Szkoleniowej konta użytkownika.
 6. Z chwilą zalogowania się do konta użytkownika po zawarciu umowy, treści cyfrowe stanowiące zawartość Platformy Szkoleniowej się za dostarczone w całości Kupującemu.
 7. Kupujący zobowiązany jest korzystać z Platformy Szkoleniowej w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
 • Korzystać z Platformy w sposób niezakłócający korzystanie z Platformy przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie Platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,
 • Nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta użytkownika w Platformie jakimkolwiek osobom trzecim,
 • Nie rozpowszechniać treści cyfrowych tworzących zawartość Platformy bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 1. W razie korzystania z Platformy Szkoleniowej w sposób sprzeczny z ust. 7 powyżej, Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania Kupującemu dostępu do zawartości Platformy.
 2. Sprzedawca zapewnia całodobowy dostęp do Platformy, jednak zastrzega sobie prawo do stosowania przerw w dostępie z przyczyn technicznych, w szczególności przerw wynikających z okoliczności niezależnych od Sprzedawcy.

11 DOSTĘP DO FESTIWALU

 1. Dostęp do zawartości Festiwalu możliwy jest w ramach wybranego pakietu.
 2. Dostęp do materiałów jest na czas określony. Sprzedający wyraźnie zaznacza terminy w opisie szkoleń.
 3. Ceny pakietów prezentowane są Kupującemu na stronach Sklepu, Platformy Festiwalowej oraz w trakcie składania zamówienia.
 4. Dostęp do zawartości Platformy Szkolenia zostanie przyznany Kupującemu niezwłocznie po wniesieniu na rzecz Sprzedawcy opłaty odpowiadającej cenie wybranego przez Kupującego pakietu. Od tego dnia będzie liczony okres dostępu przypisany do zakupionego pakietu. Po upływie okresu odpowiadającemu zakupionemu pakietowi, Kupujący utraci możliwość dostępu do zawartości Platformy Festiwalowej. Kupujący nie ma możliwości przedłużenia dostępu do tego samego pakietu o kolejny okres. Może wykupić dostęp do innych materiałów.
 5. Niezwłocznie po wniesieniu na rzecz Sprzedawcy opłaty odpowiadającej cenie wybranego przez Kupującego pakietu, dla Kupującego zostanie założone konto użytkownika pozwalające na uzyskanie dostępu do zawartości Platformy Festiwalowej. Dane dostępowe zostaną wysłane na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia. Jeżeli Kupujący przedłuża dostęp do zawartości Platformy Festiwalowej, czyli wykupuje nowy pakiet, dla Kupującego nie zostanie założone nowe konto użytkownika, lecz Kupujący będzie nadal korzystał z dotychczas posiadanego w ramach Platformy Festiwalowej konta użytkownika.
 6. Z chwilą zalogowania się do konta użytkownika po zawarciu umowy, treści cyfrowe stanowiące zawartość Platformy Festiwalowej się za dostarczone w całości Kupującemu.
 7. Kupujący zobowiązany jest korzystać z Platformy Festiwalowej w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
 • Korzystać z Platformy w sposób niezakłócający korzystanie z Platformy Festiwalowej przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie Platformy Festiwalowej, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,
 • Nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta użytkownika w Platformie jakimkolwiek osobom trzecim,
 • Nie rozpowszechniać treści cyfrowych tworzących zawartość Platformy bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 1. W razie korzystania z Platformy Festiwalowej w sposób sprzeczny z ust. 7 powyżej, Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania Kupującemu dostępu do zawartości Platformy.
 2. Sprzedawca zapewnia całodobowy dostęp do Platformy, jednak zastrzega sobie prawo do stosowania przerw w dostępie z przyczyn technicznych, w szczególności przerw wynikających z okoliczności niezależnych od Sprzedawcy.

12 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści zawarte w Sklepie oraz treści cyfrowe sprzedawane za pośrednictwem Sklepu objęte są ochroną prawa autorskiego, a prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, mogą skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

13 ODSTĄPIENIE OD UMOWY KONSUMENTA

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy (w przypadku umowy sprzedaży) albo w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych).
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta Zamawiającemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zakupu biletu na wydarzenie (prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie usług związanych z wydarzeniami kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi).
 4. Bilety podlegają zwrotowi wyłącznie w przypadku odwołania wydarzenia przez organizatora.
 5. Bilety imienne nie podlegają dalszej odsprzedaży i przepisaniu na inne dane.
 6. Chwilą rozpoczęcia świadczenia jest doręczenie Kupującemu wiadomości e-mail z instrukcją uzyskania dostępu do treści cyfrowych.
 7. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 8. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (zał. nr.1. do regulaminu), jednak nie jest to obowiązkowe.
 9. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 10. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem
 11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 12. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów, (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 13. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 14. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

14 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu treść cyfrową wolną od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli treść cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę treści cyfrowej, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego (zał. Nr.1), jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu, którego reklamacja została złożona.
 7. Począwszy od 01.07.2020r., przepisy w zakresie rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej dotyczące Konsumentów, znajdują zastosowanie również do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

15 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

 1. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
 • Zawarcie i wykonanie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • Realizacja obowiązków podatkowo-księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • Obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • Obsługa zapytań kierowanych przez Kupujących nieprowadzących jeszcze do zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • Wysyłka climblettera, po uprzednio wyrażonej zgodzie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 1. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://festiwal.climb2change.pl/polityka-prywatnosci

16 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
 • Zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 • Zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
 • Skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 2. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

17 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku, których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. Począwszy od 01.07.2020 r. postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 11.08.2020 r.
%d bloggers like this: